Meža zinību krātuve

Kas ir mežs

Lai izprastu, kas ir mežs, apskatīsim, kas ir EKOSISTĒMA? Ekosistēma ir biosfēras pamatvienība, kurā pastāvīgi notiek enerģijas, vielu un informācijas aprite. To veido biocenoze (visu dzīvo organismu kopums dotajā ekosistēmā) un biotops (ekosistēmas vide). Meža likums: mežs ir ekosistēma visās…

Lasīt vairāk

Ar ko sākas mežs

Katrai koku sugai sēklas ir citādas, tās atšķiras ar uzbūvi, lielumu un nogatavošanās laiku.Mežs galvenokārt sākas ar koku sēklām, kuras, kā vien pratušas, nonākušas tieši tajā vietā, kur varētu uzdīgt. Mežs sākas ar kokiem – to sēklām, spraudeņiem, celmu un…

Lasīt vairāk

Kā aug mežs

Koka augšanas process Fotosintēze. Caur saknēm tiek uzņemts ūdens (H2O) un pa stumbra un zaru kapilāriem  (vadaudiem) tiek vadīts augšup. Oglekļa dioksīds (CO2) pa sīkām porām tiek uzņemts koka lapās, kuras absorbē saules gaismu un izmanto tās enerģiju, lai no…

Lasīt vairāk

Kā kopt mežu

Kapēc mežaudze jākopj? Mežaudzes kopšana veicama, lai uzlabotu paliekošo koku augšanas apstākļus un īsākā laika posmā panāktu iespējami, lielāku koksnes krājas pieaugumu. Izdarot kopšanas cirtes, meža īpašnieks ne tikai iegūst koksni, bet arī ietekmē mežaudzes attīstību sev vēlamā virzienā. Kopšanas…

Lasīt vairāk

Kas apdraud mežu

Abiotiskie faktori Nedzīvās vides apstākļi, kas ietekmē meža struktūru un attīstību, piemēram – gaisma, mitrums, gaiss (vējš), uguns, temperatūra, augsne, ūdens. MEŽA UGUNSGRĒKI – Īpaši bīstami karstās un sausās vasarās. Tos iespējams izraisīt kuot ugunskurus tam neparedzētās vietās, izmetot mežā…

Lasīt vairāk

Kā izmērīt mežu

Vispirms mēs mežu varam izmērīt platībā. To var izmērīt ar Globālās pozicēšanas sistēmas aparātu (GPS ierīci), ievācot koordināšu rādījumus visos stūros uzmērāmajai platībai. No jaunākajām tehnoloģijām pašlaik meža teritoriju uzmērīšanai izmanto dronu. Ar fotogrammetrijas palīdzību drons veic tūkstošiem uzņēmumiem, no…

Lasīt vairāk

Ko dāvā mežs cilvēkam

Ieguvumi no meža Mežs sniedz daudz dažādus ieguvumus/labumus gan sabiedrībai, gan meža īpašniekiem: SABIEDRĪBAI – koksni (mēbeles, saimniecības preces, piemēram, knaģus, celuloze – papīra ražošanas izejmateriāls), savvaļas produktus (sēnes, ogas, no kurām gatavot ievārījumus, sīrupus, sukādes un citus gardumus, tāpat…

Lasīt vairāk

Uzzini jaunumus pirmais!