Lauki

14 janvāris, 2022

Dabiskie zālāji ir pļavas un ganības, kurās augu sugu sastāvs veidojies savstarpēji mijiedarbojoties dabas faktoriem, cilvēkam un mājlopiem. Latvijā dabiskie zālāji ir apdraudēti neatbilstošas apsaimniekošanas dēļ. Tie šobrīd aizņemt tikai 10% no kopējās zālāju platības un 0,7% no Latvijas teritorijas. Dabiskos zālājos aug daudz ārstniecības un aizsargājamie augi, kuri veido tradicionālo Latvijas ainavu, pilda nektāraugu u.c. funkcijas. Dabisks zālājs var veidoties, ja tas nav bijis uzarts un apsēts vismaz pēdējo 20-30 gadu laikā. Latvijā dabisko zālāju veidi ir bioloģiski vērtīgie zālāji un iekļauti Eiropas Savienības aizsargājamo zālāju biotopu sarakstā, ja zālājā ir konstatētas vismaz 5 indikatorsugas.

Lielozolos vairāk kā vienu hektāru aizņem zālāji, kuri veidojušies no 1999.gada. Zālājā pēc dabas eksperta vērtējuma konstatētas indikatorsugas gaiļbiksīte un ārstnieciskais ancītis. LLKC plāno realizēt demonstrējuma projektu, lai atjaunotu dabisko zālāju un veicinātu bioloģiski vērtīga zālāja veidošanos. Demonstrējumā vēlamies informēt sabiedrību par bioloģiski vērtīga zālāja nozīmi un tā atjaunošanas pasākumiem, salīdzināsim dažādas metodes: piesēšanu, velēnas pārstādīšanu u.c. Plānojam organizēt lauku dienas, kur interesenti varēs iepazīties ar demonstrējuma gaitu, kā arī sagatavot publikācijas par iegūtajiem rezultātiem.

Mūsu draugi un sadarbības partneri

Adrese
Slampes pag.,
Tukuma nov.,
LV-3119
Tālrunis
Dace Langiša: +371 26522748
Lauris Balgalvis: +371 26442046
E-pasts
lielozoli@llkc.lv
© Lielozoli. Visas tiesības paturētas 2024.