Mežs

8 ha Lielozolu meža īpašumu aizņem baltalkšņu mežaudzes. Īpašumā sastopami simtgadīgi ozoli, liepas, bērzi. Mežā izdalīti un apvienoti vairāki nogabali, viens no tiem ir slapjā vēra nogabals, kurā mistrojas melnalkšņi, baltalkšņi.

Mežā izveidota interaktīva izziņas taka 200 m garumā. Paredzēti sekojoši demonstrējumi: meliorācijas sistēmu uzturēšana, meža atjaunošana un jaunaudžu kopšana, krājas kopšanas cirtes, jaunaudžu kopšanas lietderība, praktiska darbošanās, diskusijas, robežu uzturēšana, bioloģiskā daudzveidība, taka meža daudzveidības izzināšanai.Meža uzturēšanas mazās tehnikas demonstrējumi.

Mūsu draugi un sadarbības partneri

Adrese
Slampes pag.,
Tukuma nov.,
LV-3119
Tālrunis
Dace Langiša: +371 26522748
Lauris Balgalvis: +371 26442046
E-pasts
lielozoli@llkc.lv
© Lielozoli. Visas tiesības paturētas 2024.