Kā kopt mežu

Kapēc mežaudze jākopj?

Mežaudzes kopšana veicama, lai uzlabotu paliekošo koku augšanas apstākļus un īsākā laika posmā panāktu iespējami, lielāku koksnes krājas pieaugumu. Izdarot kopšanas cirtes, meža īpašnieks ne tikai iegūst koksni, bet arī ietekmē mežaudzes attīstību sev vēlamā virzienā.
Kopšanas cirtes mērķis ir jebkura vecuma mežaudzi veidot par augstražīgu, labas kvalitātes nākotnes audzi, saglabājot arī tās ekoloģisko vērtību.
Plašāk var izlasīt “Padomi mežaudžu kopšanā” (WWF)

Atstājamo kociņu skaita noteikšanai

Jaunaudžu kopšanas laikā atstājamo koku skaitu aptuveni pēc acumēra var noteikt, novērtējot vidējo attālumu starp kokiem. Ja  vidējais  attālums  starp  kokiem  ir  2  metri,  tad  uz  hektāra  ir  2500  koki,  ja  2,5  metri  –  1600  koki,  bet  ja  3  metri  –  1100  koki.  Precīzākai  kopšanas  darbu kvalitātes kontrolei pielieto apļveida parauglaukumu metodi.

Atbilstoši šai metodei kokus uzskaita aplī, kura rādiusu mēra ar noteikta garuma auklu vai kārti.

Krājas kopšanas cirtē tiek iegūti apaļie kokmateriāli, un tās mērķis ir no audzes izņemt mazāk kvalitatīvos un augšanā atpalikušos kokus, atbrīvojot augšanas telpu tiem kokiem, kas tiks atstāti. Izcērtamie koki agri vai vēlu nokalstu pavisam, sabruktu un pārtaptu par kritalām. Šādas cirtes ir nepieciešamas, lai izveidotu noturīgas audzes ar kvalitatīviem kokiem, palielinot audzes kopējo vērtību. Veicot kopšanas cirtes, nedrīkst traumēt atstājamos kokus ne gāšanas, ne kokmateriālu pievešanas procesā.

Plašāk par kopšanas cirtēm un jaunaudžu kopšanu, kociņu skaita noteikšanu var izlasīt www.silava.lv Kas jāzina meža īpašniekam (2017).

Kas ir audzes šķērslaukums?

Audzes šķērslaukums raksturo, cik lielu platību no konkrētā zemes gabala aizņem koki ar saviem stumbriem, kā konkrētajā audzē tiek izmantota augšanas telpa.
Visbiežāk šķērslaukuma aprēķināšanai tiek izmantots Biterliha lineāls.

Mūsu draugi un sadarbības partneri

Adrese
Slampes pag.,
Tukuma nov.,
LV-3119
Tālrunis
Dace Langiša: +371 26522748
Lauris Balgalvis: +371 26442046
E-pasts
lielozoli@llkc.lv
© Lielozoli. Visas tiesības paturētas 2024.